Duyurular

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

2018 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükellefler, 1-25 Şubat 2019 döneminde Defter-Beyan Sistemi üzerinden Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vereceklerdir.

2018 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü’’ne, Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Rehberler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberinde;

 • Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
 • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
 • Beyan edilecek gelir üzerinden yapılacak indirimler,
 • Defter-Beyan Sistemi üzerinden beyannamenin verilmesi,
 • Basit usule tabi mükelleflerde Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtların tutulması,
 • Vergi ödeme yeri ve zamanı,

gibi detaylı bilgiler yer almaktadır.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşüründe;

 • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
 • Beyan edilecek gelir üzerinden yapılacak indirimler,
 • Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası,
 • Vergi ödeme yeri ve zamanı,

gibi konularda genel bilgiler yer almaktadır. Söz konusu Broşürün basımı da yapılmış olup, Şubat ayında tüm vergi dairelerinden temini mümkün bulunmaktadır.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürüne ulaşmak için  tıklayınız.

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Interaktif Vergi Dairesini kullanımını arttırma amacıyla  İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü yayınlanmıştır. Başkanlığın duyurusu;

“vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz yeni hizmetimiz olan “İnteraktif Vergi Dairesi”uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı Broşür kullanıma sunulmuştur.”

7143 Sayılı Yapılandırma Kanun Kapsamında Tanıtım Faliyetleri Sürüyor

Çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden 7143 sayılı Yapılandırma Kanununu anlatmak, bu kanundan azami seviye yararlanılmasını sağlamak amacıyla tanıtım faliyetlerine; Rize Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirler Odası konferans salonunda  kanunun tanıtı ve uygulanmasına  yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.

Merkez Vergi Dairesi Müdürlerimiz tarafından Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret etmişlerdir.

Sayın Bakanlarımızın Rize Ziyaretleri

Sayın Maliye Bakanımız Naci AĞBAL ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın BAK  ilimizi ziyaret ederek  Ticaret ve Sanayi Odası, Serbest Muhassebeci Mali Müşavirler Odası , Ticaret Borsası ve Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığında çeşitli temaslarda bulunmuşlardır.Her iki Bakanımızada teşekkür ederiz.

VERGİDE YAPILANDIRMA BAŞLADI

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile,

 • 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
 • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
 • Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
 • Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

( İnteraktif Vergi Dairesi  veya E- Devlet üzerinden Yapılandırmaya Başvuru yapılabilmektedir)