VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ

 

 

DAİRESİARACIN CİNSİPLAKASIMODELİ1.İHALE2. İHALESATIŞ ŞEKLİİLAN METNİİLANA KONU RESİM
TARİHİSAATİTARİHİSAATİ
KaçkarKamyonet53DL806199504.02.201910:0011.02.201910:00PAZARLIKTAİLAN 
YeşilçayKamyonet53AK992199919.03.201910:0026.03.201910:00 İLAN 
           

 

Vergi DairesiMalın CinsiAdediMuammen Bedel1.Satış TarihSaat2.Satış TarihSaatİlan Metni ve Görüntü
KaçkarSaf Seylan Çay23.220KG1.044.900,00.TL    İlan
 
JPG1
 
JPG2
 Trabzon Vergi Mahkemesinin 2018/877 Esas Numaralı Kararı ile “Yürütmenin Durdurulması” kararı verilmiştir.